Transparensprincipen | Ordlista

Vad innebär principen om transparens i offentlig upphandling?

Transparensprincipen (öppenhetsprincipen) är en princip inom offentlig upphandling. Principen innebär att upphandlingsprocessen skall vara transparent och öppen för alla intresserade. Transparensprincipen innebär rent praktiskt, bland annat, att samtliga anbudsgivare skall ha rätt att ta del av information, förfrågningsunderlag skall innehålla samtliga de krav som ställs i en offentlig upphandling samt att den upphandlande myndigheten/enheten tydligt skall visa vilken grund de använder för att tilldela kontrakt samt hur anbud har utvärderats.

Gå tillbaka till ordlista