Tilldelningsbeslut

Vad är ett tilldelningsbeslut i offentlig upphandling?
Ett tilldelningsbeslut är ett beslut om att tilldela ett kontrakt till en vinnande leverantör i förnyad konkurrensutsättning eller offentlig upphandling. Efter att en upphandlande enhet har utvärderat aktuella anbud kommer enheten fatta ett tilldelningsbeslut och därigenom tilldela kontrakt till den anbudsgivare som lämnat det bästa anbudet enligt den tilldelningsgrund som enheten valt. Ett tilldelningsbeslut i offentlig upphandling skall vara skriftligt och skall sändas till samtliga anbudsgivare som lämnat anbud i den offentliga upphandlingen. Tilldelningsbeslutet innehåller information om vilken anbudsgivare som kommer att erhålla upphandlingskontraktet samt även information om vilka skäl som legat till grund för att tilldela kontraktet till just denna anbudsgivare. Ett tilldelningsbeslut har även betydelse för den så kallade avtalsspärren.
Gå tillbaka till ordlista