TED (Tenders Electronic Daily)

Vad är TED?

TED (Tenders Electronic Daily) är en allmänt tillgänglig databas där offentliga upphandlingar inom EU och EES annonseras. TED är en elektronisk del av EU:s officiella tidning.

Besök TED här: TED Tenders Electronic Daily

Gå tillbaka till ordlista