Strategisk upphandlare

Vad gör en strategisk upphandlare?

En strategisk upphandlare utför som yrkesbenämningen antyder huvudsakligen strategiska arbetsuppgifter för sin uppdragsgivare. Den strategiska upphandlaren arbetar med utveckling av inköpsstrategi, rutiner och riktlinjer för inköp och liknande övergripande göromål. Den strategiska upphandlaren kan förstår utföra rent operativa uppgifter också såsom exempelvis genomförande av upphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar men brukar dock i de flesta fall inte vara speciellt delaktig i rent operativa inköpsuppgifter.

Gå tillbaka till ordlista