Statlig inköpssamordning | Ordlista

Vad är statlig inköpssamordning?

Statlig inköpssamordning är ett begrepp som har sin grund i att Statens inköpscentral genomför upphandlingar där myndigheter, kommuner och landsting kan vara avropsberättigade. Fördelen med statlig inköpssamordning är att inköpsbehovet för vissa varor och tjänster kan tillfredsställas genom ett färre antal upphandlingar jämfört med om varje myndighet, kommun eller landsting skulle utföra egna upphandlingar inom samma områden.

Statlig inköpssamordning sker med stöd av förordning 1998:796 om statlig inköpssamordning. Det är statens inköpscentral vid Kammarkollegiet som har till uppgift att genomföra upphandlingar av varor och tjänster där myndigheterna själva ofta genomför upphandlingar eller där upphandlingarna har ett stort värde.

Läs mer: Statens inköpscentral 

Läs mer: Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning

Gå tillbaka till ordlista