Sista anbudsdag

Vad är sista anbudsdag?

Sista anbudsdag är den sista dag som ett anbud kan lämnas i en anbudsprocess. Vilken dag som är den sista anbudsdagen framgår av anbudsförfrågan tillsammans med information om i vilken form och på vilket sätt anbudet skall skickas. Det är viktigt i sammanhanget att vara uppmärksam på sista anbudsdagen i offentlig upphandling då anbud som inkommer efter denna inte kommer att prövas överhuvudtaget. Man bör även ta hänsyn till den tid som det tar för postbefordran för att säkerställa att anbudet inlämnas i tid.

Redan vid genomläsning av anbudsförfrågan bör sista anbudsdag noteras. Det fortsatta anbudsarbetet bör anpassas till denna i tidsplaneringen så att tillräcklig tid kan avsättas till anbudsskrivning, anbudsgranskning och annat anbudsarbete.

Gå tillbaka till ordlista