Sen accept | Ordlista

Vad är en sen accept?

En sen accept är precis vad det låter som, en accept av ett anbud har genomförts efter anbudets giltighetstid. Anbudets giltighetstid bestäms enligt lag eller genom villkor i anbudet. Avtalsrättsligt så anses sena accepter av anbud utgöra nya anbud precis på samma sätt som gäller för orena accepter. Detta medför att en sen accept av anbudsmottagaren kan leda till bundenhet om den ursprungliga anbudsgivaren accepterar den sena accepten.

Gå tillbaka till ordlista