Sanningsförsäkran

Vad är en sanningsförsäkran i offentlig upphandling?

En sanningsförsäkran är ett skriftligt dokument som bifogas anbudsförfrågan i offentlig upphandling. I sanningsförsäkran intygar anbudsgivaren att denne bland annat inte är dömd för brott som medför uteslutning ur anbudsprocess i offentlig upphandling och att dennes ekonomiska förhållanden inte heller är sådana som medför uteslutning. Regelmässigt skall även anbudsgivaren eller dennes företrädare intyga att denne inte gjort sig skyldig till så kallade allvarliga fel i sin yrkesutövning.

En sanningsförsäkran skicks in till den upphandlande enheten eller myndigheten tillsammans med övrig dokumentation som efterfrågas i anbudsförfrågan.

Gå tillbaka till ordlista