Ramavtalsleverantör

Vad är en ramavtalsleverantör i offentlig upphandling?

En ramavtalsleverantör är en leverantör som är part till ett ramavtal. Ramavtal är en avtalsform som är vanligt förekommande inom offentlig upphandling. Ramavtalet fastställer villkoren för hur kommande kontrakt skall avropas gentemot ramavtalsleverantörerna.

Gå tillbaka till ordlista