Ramavtal

Vad är ett ramavtal?

Ett ramavtal är en avtalstyp där samtliga villkor för affärsförhållandet inte är fastslagna på förhand. Ramavtalen reglerar, i typiska fall, villkoren för hur framtida uppdrag (kontrakt) skall tilldelas samt ramen för parternas avtalsrelation. Konkreta beställningar sker i form av specificerade beställningar där mer detaljerade beskrivningar av aktuellt uppdrag framkommer.

I ramavtal stipuleras hur framtida kontrakt till ramavtalsleverantörerna skall tilldelas. Tilldelningen av kontrakt sker på tre sätt, antingen genom så kallad fast rangordning, förnyad konkurrensutsättning eller genom en kombination av båda metoderna.

Ramavtal sträcker sig oftast över en tidsperiod av två år med en option om förlängning ytterligare ett eller två år och utgör  en avtalstyp som är vanlig inom ramen för offentliga upphandlingar.

Gå tillbaka till ordlista