Pacta sunt servanda

Vad betyder Pacta sunt servanda?

Pacta sunt servanda är en avtalsrättslig princip som innebär att avtal skall hållas. Principen Pacta sunt servanda är sålunda en förutsättning för att avtal skall fungera mellan avtalsparter. Parterna måste kunna ta tillvara sina rättigheter enligt avtalet och uppfylla sina skyldigheter. Principen medför också att om avtal inte hålls så föreligger ett avtalsbrott. Vid avtalsbrott har avtalsparterna rätt att få domstols hjälp att få motparten att uppfylla sina avtalsreglerade skyldigheter.

Gå tillbaka till ordlista