Oren accept | Ordlista

Vad är en oren accept?

En oren accept är en accept som inte fullt ut motsvarar ett anbud (offert), d.v.s accepten innehåller avvikande eller ytterligare villkor jämfört med offerten. Den orena accepten innebär i praktiken att anbudsmottagaren har accepterat anbudsgivarens offert men på ett sätt som inte helt motsvarar offerten. Ett exempel på en oren accept är att anbudsgivaren erbjuder försäljning av en vara för 100 kr och anbudsmottagaren erbjuder sig att köpa varan för 90 kr.

Ur avtalsrättslig synvinkel medför en oren accept att det ursprungliga anbudet förfaller (inte längre är giltigt) och den orena accepten anses vara ett nytt anbud fast som nu är riktat mot den ursprungliga anbudsgivaren. På detta sätt kan anbudsgivaren och anbudsmottagaren ”byta plats” med varandra till dess att någon av parterna accepterar den andra partens offert varvid avtalsbundenhet uppstår. För det fall att ett anbud accepteras men i de fall där det accepteras försent så kallas detta för sen accept.

Gå tillbaka till ordlista