Öppningsprotokoll

Vad är ett öppningsprotokoll i offentlig upphandling?
Ett öppningsprotokoll är en skriftlig sammanställning över inkomna anbud i en offentlig upphandling. Öppningsprotokollet upprättas i samband med anbudsöppningen och protokollet skall bestyrkas av de som deltar vid anbudsöppningen. Efter att en offentlig upphandling är avslutad och ett upphandlingskontrakt tilldelats blir ett öppningsprotokoll allmän handling. Den som är intresserad kan därmed ta del av öppningsprotokollet genom att begära ut detta hos den upphandlande enheten.
 

Gå tillbaka till ordlista