Öppet förfarande | Ordlista

Vad innebär ett öppet förfarande i offentlig upphandling?

Öppet förfarande i offentlig upphandling är ett upphandlingsförfarande som används vid upphandlingar där kontraktsvärdet överstiger tröskelvärdet. Ett öppet förfarande kännetecknas av att annonsering av upphandlingen skall ske, att alla intressenter får lämna anbud och att förhandling med potentiella leverantörer inte får genomföras.

Gå tillbaka till ordlista