Ömsesidigt erkännande

Vad innebär principen om ömsesidigt erkännande i offentlig upphandling?

Principen om ömsesidigt erkännande är en princip som används inom offentlig upphandling. Principen innebär att intyg och certifikat som utfärdats av olika EU-länder skall accepteras i Sverige och andra EU-länder.

Gå tillbaka till ordlista