Offentliga inköp

Vad är offentliga inköp?

Offentliga inköp är en benämning på inköp som sker av den offentliga sektorn. Myndigheter, landsting, kommuner och vissa statliga bolag utför offentliga inköp och dessa aktörer omfattas därför av regelverket kring offentlig upphandling.

Gå tillbaka till ordlista