Offentlig upphandling

Vad är offentlig upphandling?

Offentlig upphandling är en strukturerad inköpsprocess för de inköp som genomförs av statliga myndigheter, kommuner och landsting. Offentliga upphandlingar regleras av lagregler som har sin grund i EU-direktiv. Lagreglernas syfte är att säkerställa att leverantörerna likabehandlas och kan konkurrera på lika villkor om de offentliga kontrakten.

Gå tillbaka till ordlista