Offentlig upphandlare

Vad gör en offentlig upphandlare?

En offentlig upphandlare (upphandlare) är en benämning på en yrkesroll där personen ifråga arbetar med att genomföra offentliga inköp. Offentliga inköp sker i form av direktupphandling, offentlig upphandling och förnyad konkurrensutsättning. Alternativ benämning på en offentlig upphandlare är upphandlare.

Gå tillbaka till ordlista