Lägsta pris

Vad är lägsta pris i offentlig upphandling?

Lägsta pris är en tilldelningsgrund som används i offentlig upphandling. Om en upphandlande myndighet, kommun eller landsting använder lägsta pris som tilldelningsgrund så innebär det att anbudet som uppfyller samtliga krav i upphandlingen och som också har det lägsta priset skall antas. Det finns två tilldelningsgrunder som kan användas, antingen lägsta pris eller ekonomiskt mest fördelaktigt.

Gå tillbaka till ordlista