Kvalitetsledningssystem

Vad är ett kvalitetsledningssystem?

Ett kvalitetsledningssystem är skriftlig dokumentation i form av manualer samt rutiner och riktlinjer som skapas hos ett företag för att säkerställa att företagets produkter och tjänster är av god kvalitet. I samband med skapande av ett kvalitetsledningssystem behöver verksamhetens nuvarande processer kartläggas och analyseras. Därefter skapas erforderlig dokumentation som visar hur företaget arbetar strukturerad med ständiga förbättringar och kundnöjdhet.

Det finns olika typer av kvalitetsledningssystem och standarder för kvalitetsledningssystem beroende på inom vilket verksamhetsområde som företaget bedriver sin verksamhet. En frekvent förekommande standard är så kallad ISO certifiering, exempelvis ISO 9001. När ett företag erhållit certifiering av sitt kvalitetsledningssystem innebär detta att företagets verksamhet fungerar på ett strukturerat och kvalitetsmedvetet sätt och att man jobbar med så kallade ständiga förbättringar. Därefter sker årliga uppföljningar av kvalitetsledningssystemet för att detta skall vidareutvecklas och behålla sin giltighet.

Inom ramen för offentliga upphandlingar har det blivit alltmer vanligt att den upphandlande enheten ställer krav på att anbudsgivarna skall ha ett certifierat kvalitetsledningssystem. Ett sådant krav utgör ofta ett så kallat kvalifikationskrav vilket medför att icke- uppfyllande av kravet utgör en uteslutningsgrund och anbudsgivaren kan alltså inte tilldelas upphandlingskontraktet i sådana fall.

Gå tillbaka till ordlista