Kvalificering

Vad är kvalificering i offentlig upphandling?

Kvalificering innebär en utvärdering av om anbudsgivare i offentlig upphandling uppfyller kvalifikationskrav, d.v.s. krav på anbudsgivarens yrkesmässiga kapacitet, krav på anbudsgivarens resurser och liknande. De anbudsgivare som inte passerar kvalificeringsfasen utesluts och anbudsgivaren går inte vidare till anbudsutvärdering.

Gå tillbaka till ordlista