Kontraktsvärde | Ordlista

Vad är kontraktsvärde i offentlig upphandling?

Kontraktsvärde utgörs av det samlade värdet av leveranser av varor eller tjänster under hela avtalsperioden. Även förlängningsoptioner skall räknas in i det totala kontraktsvärdet som om de utnyttjats.

I samband med offentlig upphandling är beräkningar av kontraktsvärden av central vikt då dessa beräkningar avgör vilket upphandlingsförfarande som skall tillämpas. Vid beräkning av kontraktsvärdet räknas samtliga inköp av en viss vara eller tjänst hos en upphandlande myndighet eller enhet under räkenskapsåret. Det sammanlagda kontraktsvärdet beräknas exklusive moms innan det jämförs med aktuella tröskelvärden som i sin tur avgör tillämpliga upphandlingsförfaranden.

Gå tillbaka till ordlistan