Komplettering av anbud

Vad är komplettering av anbud?

En komplettering av ett anbud i offentlig upphandling innebär att en anbudsgivare tillåts att komplettera sitt anbud. Det är den upphandlande enheten som avgör om kompletteringar av anbud skall vara tillåtna eller inte. Om en komplettering tillåts får den inte medföra att nya uppgifter tillförs anbudet utan endast att redan lämnad information konkretiseras eller att uppenbara felaktigheter rättas.

Det är viktigt att notera att en komplettering av ett anbud i offentlig upphandling måste vara förenlig med upphandlingsreglerna. En komplettering måste därmed genomföras på ett sätt som är förenligt med de grundläggande upphandlingsprinciperna, bland annat skall principen om likabehandling iakttagas vilket medför att samtliga anbudsgivare skall få möjligheten att komplettera sitt anbud i aktuell aspekt.

Gå tillbaka till ordlistan