Jäv

Vad betyder jäv?

Jäv innebär att en person deltar i ett beslut eller vidtar en åtgärd i ett sammanhang där personen ifråga inte kan anses vara opartisk. Jäv innebär en rubbning av förtroendet för en person. Framförallt i samband med myndighetsutövning finns lagregler för att förhindra att en person anses vara jävig. Även i samband med beslut inom den privata sfären kan jävssituationer uppkomma såsom exempelvis kan vara fallet vid styrelsebeslut inom företag, styrelsebeslut i föreningar och Brf:er m.fl. organisationstyper.

För att minimera misstanke om jäv bör en beslutsfattande person inte deltaga i den typ av beslut där dennes opratiskhet kan ifrågasättas.

Gå tillbaka till ordlistan