Inköpscentral

Vad är en inköpscentral?

En inköpscentral är en myndighet som genomför offentlig upphandling och ingår ramavtal som andra myndigheter kan använda. En inköpscentral kan också vara en myndighet som upphandlar för andra myndigheters räkning som ett ombud. Det är fördelaktigt för en upphandlande myndighet eller enhet att använda sig av en inköpscentral för sina inköpsbehov då en sådan finns tillgänglig för det aktuella upphandlingsobjektet. Myndigheten eller enheten behöver alltså inte i dessa fall genomföra egen upphandling vilket är både tids- och kostnadsbesparande.

Gå tillbaka till ordlista