Icke- diskrimineringsprincipen

Vad innebär principen om icke- diskriminering i offentlig upphandling?

Principen om icke-diskriminering är en central upphandlingsprincip inom upphandlingsregelverket. Icke-diskrimineringsprincipen innebär att alla anbudsgivare i en offentlig upphandling skall ges samma förutsättningar att delta i upphandlingen. Principen innebär exempelvis att alla anbudsgivare skall få ta del av samma information samtidigt.

Gå tillbaka till ordlista