Gemensamt anbud

Vad är ett gemensamt anbud i offentlig upphandling?

Ett gemensamt anbud är ett anbud där flera företag gått samman för att lämna ett anbud istället för att företagen lämnar ett anbud var för sig. Antingen utgör företagen en och samma juridiska person eller så har företagen lämnat anbud där ett företag är anbudsgivare och de andra är underleverantörer.

Gå tillbaka till ordlistan