Frågor och svar | Ordlista

Vad är frågor och svar i offentlig upphandling?

Vid offentlig upphandling och konkurrensutsättning finns det möjlighet att ställa frågor till den upphandlande myndigheten eller enheten. Frågorna kan exempelvis gälla de olika kraven i upphandlingens förfrågningsunderlag. Vem som helst kan ställa frågor kring en offentlig upphandling och alla intressenter kommer kunna läsa svaren.

Förfrågningsunderlag i offentlig upphandling innehåller information om vad som gäller för frågor och svar i upphandlingen, när man senast kan ställa frågor, hur svaren på frågorna kommer publiceras och när svar senast kommer publiceras. Det är viktigt att den upphandlande enheten säkerställer att samtliga intressenter får möjlighet att ta del av svar på frågor samtidigt. Senast sex dagar innan sista anbudsdag kan den upphandlande enheten publicera svar på frågor och förtydliganden kring en offentlig upphandling.

Gå tillbaka till ordlista