Förtydligande av anbud i offentlig upphandling

Ett förtydligande av ett anbud kan begäras av en upphandlande myndighet eller enhet då ett anbud i offentlig upphandling är oklart i något avseende. Det är den upphandlande myndigheten eller enheten som avgör om förtydliganden av anbud skall tillåtas i deras upphandling. Ett förtydligande  av ett anbud får dock inte medföra att någon anbudsgivare särbehandlas eller att åtgärden är konkurrensbegränsande. Förtydligandet får bara medföra att redan lämnade uppgifter konkretiseras och inte att de ersätts med helt nya uppgifter.

Gå tillbaka till ordlista