Förstudie | Ordlista

Vad är en förstudie i offentlig upphandling?

En förstudie är en behovsanalys inför inköp eller offentlig upphandling av en viss vara eller tjänst. Förstudier innefattar ofta sonderingar av marknaden samt upprättande av kravspecifikationer. Även kontakter och möten med leverantörer förekommer inom ramen för en förstudie. Om dessa leverantörskontakter sker i förstudie inför offentlig upphandling bör försiktighet iakttagas då det finns risk att de kan uppfattas som konkurrensbegränsande eller strida mot andra centrala principer i upphandlingsregelverket.

Gå tillbaka till ordlista