Förlängningsoption

Vad är en förlängningsoption i avtal?

En förlängningsoption är en option i ett avtal som medför att avtalsperioden kan förlängas automatiskt vid en viss tidpunkt eller om en av avtalsparterna begär en avtalsförlängning. Vilken längd som gäller för förlängningen framgår av den aktuella förlängningsoptionen.

Förlängningsoptioner kan användas i olika former av avtal där man har en fast avtalstid men önskar kunna förlänga avtalet om det skulle visa sig vara gynnsamt på grund av olika faktorer. En förlängningsoption innebär sålunda en rättighet men inte en skyldighet att förlänga ett avtal.

Gå tillbaka till ordlista