Förlängd avtalsspärr

Vad är en förlängd avtalsspärr i offentlig upphandling?

En förlängd avtalsspärr löper automatiskt då en leverantör har ansökt om överprövning av en offentlig upphandling vid förvaltningsrätt. Den förlängda avtalsspärren innebär ett förbud att ingå avtal under den tidsperiod som överprövningen varar samt ytterligare tio dagar efter det att förvaltningsrätten har avgjort ärendet.

Gå tillbaka till ordlista