Förfrågningsunderlag

Vad är ett förfrågningsunderlag i offentlig upphandling?

Ett förfrågningsunderlag är ett skriftligt dokument som upprättas av part som efterfrågar ett anbud på en viss vara eller tjänst. Förfrågningsunderlag brukar regelmässigt innehålla en behovsbeskrivning, specifikationer av inköpsobjektet samt bilagor. I offentlig upphandling ser förfrågningsunderlagen lite annorlunda ut jämfört med hur de brukar se ut då anbud efterfrågas av företag. Regelverket för offentlig upphandling ställer krav på hur offentliga inköp skall genomföras vilket påverkar utformningen av de förfrågningsunderlag som är utställda av offentliga aktörer.

Gå tillbaka till ordlista