FFU (Förfrågningsunderlag) | Ordlista

Vad är ett FFU (förfrågningsunderlag) i offentlig upphandling?

FFU är en förkortning för det skriftliga förfrågningsunderlag som används i offentlig upphandling eller förnyad konkurrensutsättning. Ett FFU består ofta av anbudsförfrågan, eventuell kravspecifikation och andra bilagor som behövs för att den upphandlande enheten skall kunna beskriva vilka krav som anbudsgivarna själva samt tjänsten eller varan skall uppfylla i den aktuella upphandlingen. I ett FFU biläggs också ett utkast av de kommersiella villkor som kommer att gälla mellan den vinnande anbudsgivaren och den upphandlande enheten under den efterföljande kontraktstiden.

Sedan 1 januari 2017 benämns ffu i nya upphandlingslagtiftningen istället med termen upphandlingsdokument.

Gå tillbaka till ordlista