Entreprenadavtal

Vad är ett entreprenadavtal?

Entreprenadavtal är ett avtal om utförande av en viss tjänst eller leverans av en vara till ett visst pris. Begreppet entreprenadavtal används ofta inom byggbranschen för avtal som avser byggnation, ombyggnation och andra tjänster.

Gå tillbaka till ordlista