Ekonomiskt mest fördelaktigt

Vad är ekonomiskt mest fördelaktigt?

Ekonomiskt mest fördelaktigt är en tilldelningsgrund som används i offentlig upphandling. Tilldelningsgrunden innebär att det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt för den upphandlande enhetens behov av aktuell vara eller tjänst skall antas. När ekonomiskt mest fördelaktigt används som tilldelningsgrund utvärderas anbudet utifrån en rad tilldelningskriterier, såsom exempelvis, pris, erfarenhet, m.fl. kriterier. En annan tilldelningsgrund som är frekvent förekommande i offentlig upphandling är lägsta pris.

Gå tillbaka till ordlista