E-upphandling

Vad är en e- upphandling?

E- upphandling är en offentlig upphandling som genomförs med datoriserat stöd (elektroniska medel) som ger, helt eller delvis, automatiserad anbudsgivning och anbudsutvärdering. E- upphandling är en populär form för att genomföra upphandlingar som blir alltmer vanlig bland upphandlande myndigheter, kommuner och landsting.

Gå tillbaka till ordlista