e- Anbud

Vad är ett e- Anbud i offentlig upphandling?

Ett e- Anbud är ett elektroniskt anbud. E- Anbud lämnas via ett så kallat upphandlingsverktyg som utgörs av ett datorprogram för avlämnande av anbud. I alltfler anbudsprocesser efterfrågas att anbudsgivarna skall avlämna anbud i elektronisk form och i samband med anbudsgivning visavi offentlig sektor i offentliga upphandlingar kommer e- Anbud att bli en obligatorisk anbudsform 2017 för offentliga upphandlingar där kontraktsvärdet överstiger tröskelvärdet för direktupphandling.

I samband med e- Anbud så har anbudsgivare möjlighet att spara tidigare lämnade anbud samt att använda sig av anbudsmallar vilket förenklar anbudsarbetet betydligt. För upphandlande myndigheter förenklas likaså anbudsförfarandet genom att material hänförligt till tidigare genomförda upphandlingar kan återanvändas .

Gå tillbaka till ordlista