Diskvalificering ?

Vad betyder diskvalificering i offentlig upphandling?

Diskvalificering är ett begrepp inom offentlig upphandling som avser att ett anbud eller inte prövas. Bakgrunden till diskvalificering är bristande kravuppfyllnad.

Gå tillbaka till ordlista