Bör-krav | Ordlista

Vad är ett bör- krav i offentlig upphandling?

Bör-krav en typ av krav som förekommer i offentlig upphandling. Ett bör-krav ger ett anbud ett mervärde jämfört med andra anbud i samband med utvärdering av anbud på så sätt att uppfyllande av ett bör krav ger poäng. Ett exempel på bör-krav är: ”anbudsgivarens konsulter bör ha utfört tidigare uppdrag som innefattat processutveckling”. Läs mer om Bör-krav

Gå tillbaka till ordlista