Blandade kontrakt

Vad är blandade kontrakt?

Blandade kontrakt är kontrakt som avser både utförande av en tjänst och leverans av vara. Inom offentlig upphandling bestäms vilket regelverk som skall tillämpas då en offentlig upphandling avser både varor och tjänster av hur stort värde de olika delarna representerar av upphandlingen. Om värdet av varorna är högre än tjänsterna tillämpas upphandlingsregler om varor och tvärtom om värdet av varorna är lägre än tjänsterna.

Gå tillbaka till ordlista