Bid Manager

Vad är en bid manager?

Bid Manager är en yrkesroll där personen ifråga arbetar med Bid Management. Bid Managern kan arbeta med Public Bid Management och anbudsgivning mot statliga myndigheter eller med Bid Management mot företag. I det förstnämnda fallet kallas Bid Managern ofta för Public Bid Manager.

Yrkesrollen anbudsansvarig är i de flesta fall samma sak som bid manager.

Gå tillbaka till ordlista