Bid Management (anbudshantering) | Ordlista

Vad är bid management?

Bid Management är ett begrepp som avser en systematisk och strukturerad hantering av anbudsverksamhet på ett företag som kan ske på operativ eller strategisk nivå. I Bid Management kan det även ingå att aktivt söka efter affärsmöjligheter och att genomföra priskalkyleringar och annat som relaterar till anbudsarbetet i stort. Även skapande och utveckling av rutiner och riktlinjer samt processer för anbudsarbetet kan ingå i Bid Management.

Gå tillbaka till ordlista