B- tjänst

Vad är en B- tjänst?

B- tjänst i offentlig upphandling är en term som avser en kategori av tjänster där EU:s upphandlingsdirektiv inte skall tillämpas. Om en tjänst är en B- tjänst så tillämpas 15 kap. i LOU och LUF (nationella bestämmelser). B- tjänster definieras i bilaga till LOU och LUF.

Gå tillbaka till ordlista