Avstegsanmälan från ramavtal

Vad är en avstegsanmälan från ett ramavtal?

Avstegsanmälan från ramavtal innebär att en upphandlande myndighet anmäler till Statens inköpscentral att de inte kommer att avropa från ett existerande ramavtal. Som huvudregel gäller annars att myndigheter är skyldiga att använda centralt upphandlade ramavtal som täcker in myndighetens inköpsbehov. I vissa fall anser myndigheten att de själva kan genomföra en upphandling som bättre tillfredsställer deras inköpsbehov än det tillgängliga ramavtalet. I dessa fall skall en avstegsanmälan från ramavtal genomföras.

Gå tillbaka till ordlista