Avropsform | Ordlista

Vad är en avropsform?

Avropsform är det sätt som beställningar kan genomföras enligt ett ramavtal. Vanligt förekommande avropsformer i ramavtal är fast rangordning och förnyad konkurrensutsättning. Vissa ramavtal innehåller båda avropsformerna och använder fast rangordning under ett visst takvärde på avropet medans förnyad konkurrensutsättning används på avrop vars värde överstiger takvärdet.

Gå tillbaka till ordlista