Avropsförfrågan | Ordlista

Vad är en avropsförfrågan?

Avropsförfrågan är en skriftlig förfrågan att lämna avropssvar enligt villkor i ett ramavtal. En avropsförfrågan kan ha olika innehåll beroende på vilken avropsform som specificeras i ramavtalet.

Om avropsformen är fast rangordning kommer avropsförfrågan skickas av beställaren till den leverantör som är rangordnad som nummer ett enligt ramavtalet. Om denne inte kan leverera kommer beställaren att skicka sin avropsförfrågan till nummer två o.s.v. Om avropsformen är förnyad konkurrensutsättning skickas avropsförfrågan till samtliga ramavtalsleverantörer och deras avropssvar utvärderas innan beställning av den ramavtalsleverantör som sållas fram som vinnare.

Gå tillbaka till ordlista