Avropsberättigad

Vad betyder avropsberättigad?

Avropsberättigad är en term som avser de beställare som har rätt att beställa enligt ett ramavtal. Ett ramavtal kan ha flera avropsberättigade beställare vilka definieras i ramavtalet. En ramavtalsupphandling kan vara samordnad mellan flera beställare varigenom dessa beställare också blir avropsberättigade enligt ramavtalet. Ett ramavtal kan också ha flera avropsberättigade beställare till följd av att ramavtalsupphandlingen genomförts av Statens inköpscentral.

Gå tillbaka till ordlista