Avrop | Ordlista

Vad är ett avrop?

Ett avrop är en muntlig eller skriftlig beställning av vara eller tjänst från ett avtal. Att avropa betyder att man beställer.

Begreppet avrop kan även avse en beställning enligt ett ramavtal som uppkommit till följd av offentlig upphandling. I det sistnämnda fallet kan begreppet avrop också avse den skriftliga avropsförfrågan som den upphandlande enheten upprättar och skickar ut till ramavtalsleverantörerna.

Gå tillbaka till ordlista