Anbudsunderlag | Ordlista

Vad är ett anbudsunderlag?

Ett anbudsunderlag utgörs av en skriftlig förfrågan till leverantör om att lämna anbud. Inom ramen för offentliga upphandlingar benämns anbudsunderlaget med termen upphandlingsdokument. Ett anbudsunderlag innehåller de krav som den upphandlande myndigheten eller enheten ställer på båda anbudsgivarna och den efterfrågade varan eller tjänsten.

Anbudsunderlag kan förstås se olika ut och variera i omfattning och komplexitet beroende på inom vilken bransch som detta används.

Gå tillbaka till ordlista